Zeszyty Naukowe FPEB

Zeszyty Naukowe to nowy projekt Fundacji Pro Economico Bono, który jest skierowany do młodych naukowców, celem publikacji przez nich na łamach fundacji swoich osiągnięć z zakresu nauk ekonomicznych, humanistycznych, nauk o zarządzaniu, oraz nauk inżynieryjnych.

Celem fundacji jest propagowanie nauki i badań młodych naukowców, którzy dopiero wkraczają na tą trudną ścieżkę. Chcemy, żeby proces publikacji przebiegał szybciej, z zachowaniem jakości a nie jak to jest w obecnej skostniałej strukturze, gdzie trzeba długo czekać na publikację wyników swoich prac. Gdzie niekiedy okazuję się, że wyniki są już nieaktualne. Ten proces powoduje zniechęcenie, ale też nieaktualną wiedzę, która jest dostarczana do czytelników.

Celem projektu jest połączenie szybkości publikacji najnowszych badań z jej wysoką jakością, albowiem tylko ta korelacja powoduje, że świat posuwa się do przodu.

Przewodniczącą Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Fundacji Pro Economico Bono jest dr Mirosława Krzyścin.

Zapraszamy do składania artykułów do pierwszego zeszytu naukowego, który będzie wydawany jako kwartalnik.

Wskazówki dla autorów artykułów

Oświadczenie autora artykułu