Zakres usług

Green Globe Energy świadczy następujące usługi:

  • odbiór techniczny lokali mieszkalnych, usługowych i domów z rynku pierwotnego i wtórnego

(weryfikacja stanu faktycznego instalacji pod kątem zgodności z normami budowlanymi tynków, stropów, przegród pionowych, zawilgoceń, odchyleń od płaszczyzn, pionu i poziomu. Weryfikacja instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania  i sanitarnej. Używamy sprzętu renomowanych producentów tj. PRO, FLIR, Bosch, Milwaukee  i innych. Pomiar dokonywany jest za pomocą: normatywnych łat 200 cm i 100cm, kątowników 100×100 i 50×100, wilgotnościomierza, pirometru, miernika napięcia, dalmierza, anemometru, kamery termowizyjnej i lasera krzyżowego.

  • inwentaryzacja lokali mieszkalnych i usługowych

(opracowanie stanu lokalu mieszkalnego lub usługowego w obszarze budowlanym z instalacjami elektrycznymi, centralnego ogrzewania i sanitarnej)

  • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej

(sporządzenie aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego, usługowego lub domu)

  • badania termowizyjne

(weryfikacja lokali mieszkalnych, usługowych, domów pod kątem występowania ubytków ciepła spowodowanych przez punkty i mostki termiczne, oraz anomalii spowodowanych usterkami/błędami i wiekiem nieruchomości)

  • audyt energetyczny i termomodernizacja

(opracowanie aktualnego stanu nieruchomości, oraz planu jego modernizacji mającej na celu uwypuklenie niedoskonałości spowodowanych punktami i mostkami termicznymi i ich wyeliminowaniu)

  • audyt instalacji PV (przy użyciu drona z kamerą termograficzną)

(opracowanie aktualnego stanu instalacji fotowoltaicznej (PV) mającej na celu uwypuklenie niedoskonałości spowodowanej jej zużyciem, lub niedoborami produkcji mocy np. z powodu Hot Spot-ów)

  • doradztwo energetyczne

(doradztwo w obszarze programów NFOŚiGW: Czyste powietrze, Mój Prąd, KAWKA Plus, KAWKA Termo)

  • szkolenia OZE

(szkolenia dla instalatorów PV z obszaru BHP, elektryki, montażu paneli na różnych rodzajach poszycia dachowego, oraz projektowania i doboru zabezpieczeń dla instalacji fotowoltaicznych)