Wydawnictwo PEB

Głównym zadaniem oficyny wydawniczej będzie wydawanie książek o tematyce spójnej z działalnością statutową fundacji i dostarczanie ich do beneficjentów, oraz osób i podmiotów realizujących cele i zadania spójne z celami i zadaniami Fundacji Pro Economico Bono.

Ze swojej działalności wydawniczej fundacja nie będzie czerpać benefitów finansowych. W przypadku zebrania środków przekazywanych w formie dobrowolnych datków, zostaną one przeznaczone na projekty realizowane dla naszych podopiecznych.

Wspomóż podopiecznych Fundacji Pro Economico Bono i przekaż dobrowolny datek.

Dziękujemy!

Zapraszamy do zapoznania się ze z wydanymi pozycjami: