Projekty

Fundacja Pro Economico Bono realizuje projekty w obszarze swoich działań statutowych, skupionych wokół czterech pionów:

PION EKONOMII BEHAWIORALNEJ

I wykluczenie zawodowe osób uzależnionych (uzależnienie od zaciągania kredytów – KREDYTOHOLIZM) i prewencja w zakresie zadłużania się.

PION PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

II warsztaty z przedsiębiorczości dla dzieci, młodzieży i dorosłych, gdzie projekty są dostosowane merytorycznie do wieku beneficjentów

PION EDUKACJI FINANSOWEJ I ROZWOJU PRODUKTÓW

III Seniorzy i Silver Generation a wśród nich warsztaty z zarządzania budżetem domowym, unikania ryzykownych inwestycji finansowych (piramidy finansowe), odwróconej hipoteki, niebezpieczeństwa dot. życia na kredyt (spirale finansowe), oraz digitalizacji produktów finansowych i związanych z nimi zmianami.

PION INŻYNIERII I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

IV Odnawialne Źródła Energii to przyszłość, która tworzy się na naszych oczach. Warsztaty, szkolenia, konferencje, seminaria i prelekcje z inżynierii skoncentrowane głównie na odnawialnych źródłach energii, elektryce, audycie energetycznym, termomodernizacji, budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Dodatkowo nie należy zapominać o elektromobilności, magazynach energii, technologii wodorowej, atomowej i fuzji termojądrowej, które będą uzupełnieniem obszarów energii przyszłości.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów.