Open Mind Economy Convention 2022

Fundacja Pro Economico Bono zaprasza do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji

Open Mind Economy Convention

Tematem przewodnim Konferencji będą Bezpieczne Fin@nse

Starzenie się społeczeństwa jest obecnie procesem uznawanym za powszechny trend w krajach Europy Zachodniej. Społeczne transformacje przynoszą jakościowe zmiany w sposobie definiowania wykluczenia społecznego. Konsekwencje starzenia się społeczeństwa niosą wiele obaw o przyszłość krajów europejskich, w tym także Polski.

Współczesna rzeczywistość ulega szybkim przeobrażeniom w wielu obszarach. Umiejętność przystosowywania się do zachodzących zmian nabiera cywilizacyjnego wymiaru. Na szczególną uwagę zasługuje gwałtowny postęp technologiczny i rozwój rynku nowych technologii, zwłaszcza informacyjno-komunikacyjnych. Współczesne systemy społeczno-gospodarcze społeczeństwa, a także państwa są uzależnione od technologii.

Umiejętność bezpiecznego korzystania z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych staje się koniecznością, a jej brak skutkuje ostracyzmem, społecznym wykluczeniem, narażeniem na ataki, które kończą się utratą środków. Internet a także rozwój aplikacji jest najtrudniejszy do zaakceptowania i czynnego używania jest przez seniorów. Wynika to z mniejszego tempa przyswajania wiedzy, ale też ostracyzmu tej grupy społecznej. Senior to tak ze łatwy punkt ataku.

Do kogo skierowana jest Konferencja?

W sposób szczególny naszą Konferencję kierujemy do osób starszych, osób na co dzień korzystających z e-bankowości, m-bankowości, kart płatniczych, smartfonów, studentów zainteresowanych tematem bezpiecznych płatności i cyberbezpieczeństwa, oraz wszystkich osób, które:

– są zainteresowane problemem cyberbezpieczeństwa przy korzystaniu z bankowości internetowej i mobilnej, oraz przy płatnościach kartami

– obserwują i są świadkami cyberataków przy wykorzystaniu technologii cyfrowych, w tym Internetu, oraz urządzeń elektronicznych służących do korzystania z bankowości

– chcą wymienić się z innymi uczestnikami Konferencji swoimi doświadczeniami i wyzwaniami, które pojawiają się każdego dnia podczas korzystania z płatności elektronicznych  

Uczestnicy Konferencji otrzymają:

– Publikację pokonferencyjną

– Poradnik Bezpieczne Fin@nse

– Certyfikat Uczestnictwa

Więcej o Konferencji / możliwość zadawania pytań:

e-mail: proeconomicobono@gmail.com

Czas i miejsce Konferencji:

15 września 2022r. w godz. 10 – 15

Formuła on-line za pomocą platformy Google Meet (link zostanie przesłany po rejestracji)

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału!

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj

Wymogi edytorskie dostępne są tutaj

Regulamin dostępny jest tutaj