ENERGIA ALTERNATYWNA kurs

Kurs Energia alternatywna przenosi uczestników w fascynującą podróż przez różnorodne źródła wytwarzania prądu elektrycznego, dostarczając głębokiej wiedzy i praktycznych umiejętności.

Odnawialne Źródła Energii (OZE) stają się filarem zrównoważonej energetyki, a kurs kładzie nacisk na ich rozwój i zastosowanie. Badamy również energię atomową, w tym innowacyjną fuzję jądrową, oraz małe reaktory atomowe SMR, otwierając nowe perspektywy dla efektywnego i bezpiecznego wykorzystania atomu.

Kropki kwantowe, alg morskie i energia maretermiczna reprezentują fascynujące obszary badań i rozwoju, gdzie nauka spotyka się z praktyką. Kurs umożliwia uczestnikom zrozumienie tych zaawansowanych technologii, zidentyfikowanie ich potencjalnych korzyści i wyzwań, a także rozwinięcie umiejętności implementacji.

Jest to nie tylko kurs technologii, ale również spojrzenie na aspekty społeczne i ekonomiczne. Analizujemy wpływ alternatywnych źródeł energii na rozwój gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i ogólną jakość życia społeczeństwa.

Uczestnicy kursu zapoznają się z nowymi trendami w świecie energii. Uczą się zmian, które następują, promując zrównoważone i innowacyjne rozwiązania w produkcji prądu elektrycznego. Kurs ten nie tylko edukuje, ale również inspiruje do tworzenia świata, w którym energia napędza nie tylko maszyny, ale także postęp i dobrobyt społeczeństwa.

Kurs Energia alternatywna jest finansowany dzięki wsparciu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Dolnośląską Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Powstał przy udziale i pomocy TV Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

KURS:

 1. Perowskity
 2. Technologia kropki kwantowej
 3. Energia z wiatru
 4. Energia małych elektrowni wodnych
 5. Energia z wodoru
 6. Energia atomowa
 7. Energia małych reaktorów modułowych (SMR)
 8. Energia fuzji jądrowej
 9. Energia ruchów wody morskiej
 10. Energia oceanu (maretermiczna)
 11. Energia z alg morskich
 12. Nowoczesne technologie biomasy

TEST KOŃCOWY. Po wypełnieniu wyślij na adres e-mail: utehuman@gmail.com. Próg zaliczeniowy min. 80%.