Bezpieczne Fin@nse – wydawnictwo FPEB

Starzenie się społeczeństwa jest obecnie procesem uznawanym za powszechny trend w krajach Europy Zachodniej. Społeczne transformacje przynoszą jakościowe zmiany w sposobie definiowania wykluczenia społecznego. Konsekwencje starzenia się społeczeństwa niosą wiele obaw o przyszłość krajów europejskich, w tym także Polski.

Współczesna rzeczywistość ulega szybkim przeobrażeniom w wielu obszarach. Umiejętność przystosowywania się do zachodzących zmian nabiera cywilizacyjnego wymiaru. Na szczególną uwagę zasługuje gwałtowny postęp technologiczny i rozwój rynku nowych technologii, zwłaszcza informacyjno-komunikacyjnych. Współczesne systemy społeczno- gospodarcze społeczeństwa, a także państwa są uzależnione od technologii.

Umiejętność bezpiecznego korzystania z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych staje się koniecznością, a jej brak skutkuje ostracyzmem , społecznym wykluczeniem, narażeniem na ataki, które kończą się utratą środków. Internet a także rozwój aplikacji jest najtrudniejszy do zaakceptowania i czynnego używania jest przez seniorów. Wynika to z mniejszego tempa przyswajania wiedzy, ale też ostracyzmu tej grupy społecznej. Senior to tak ze łatwy punkt ataku.

Całość składa się z 6 części, tworząc poradnik pt. Bezpieczne Fin@nse.

Transparentny język poradnika sprawia, że każda osoba znajdzie tutaj coś dla siebie. Jest on napisany w taki sposób, że z jego odczytem nie będą miały problemu nawet osoby starsze, które są najbardziej narażone na cyberprzestępstwa.

Szczegóły:

Tytuł: Bezpieczne Fin@nse

Autor: Robert Jeżewski

Wydawnictwo: Fundacja Pro Economico Bono

Kategoria: Ekonomia społeczna, Finanse, Bezpieczeństwo

Rok publikacji: 2022

ISBN: 978-83-959601-2-3

Język: polski

Ilość stron: 38

Poradnik jest kolportowany bezpłatnie

Plik do pobrania: PDF