rozmowy z KOMORNIKIEM

Projekt rozmowy z KOMORNIKIEM dot. pomocy dla osób, które utkwiły w spirali kredytowej, oraz wszystkich tych którzy są kredytobiorcami i chcieliby uzyskać więcej informacje nt. odpowiedzialności związanej z brakiem spłaty zadłużenia.

Zapisz się, jeśli chcesz się dowiedzieć o:

  • konsekwencjach prawnych dot. niespłacania zadłużenia,
  • uprawnieniach i odpowiedzialności komornika czyli co może a czego nie może komornika,
  • prowadzeniu negocjacji z komornikiem,
  • płaszczyznach porozumienia czyli jak nie stracić dorobku swojego życia.

Przewidywany rodzaj wsparcia to warsztaty grupowe.

Warsztaty pozwolą Ci spojrzeć na problem egzekucji komorniczej z „drugiej strony” przedstawiony przez przedstawiciela tego zawodu, oraz poznać sposoby rozmowy, które prowadzą do polubownego rozwiązania problemu.

Zapisy do projektu / możliwość zadawania pytań:
e-mail: proeconomicobono@gmail.com