zaPRACAwani !

Projekt zaPRACAwani ! jest dofinansowany ze środków Gminy Wrocław i dot. pomocy dla osób, które są wykluczone z rynku pracy poprzez swoje uzależnienia od zaciągania kredytów, alkoholu i hazardu, które są ze sobą mocno powiązane.

Zapisz się, jeśli chcesz wiedzieć:
– jak działają mechanizmy uzależnienia od zaciągania kredytów oraz sposoby ich niwelowania,
– jakie są sposoby zarządzania budżetem domowym oraz wyjścia z sytuacji kryzysowych.

Dodatkowo w ramach projektu skorzystasz z indywidualnej porady:
– doradcy zawodowego, w trakcie której wykonasz test kompetencji zawodowych, zakończony Indywidualnym Planem Działania, który pomoże Ci odnaleźć się na nowo na rynku pracy,
– psychologa, w trakcie której uzyskasz niezbędne wsparcie.

Przewidywany rodzaj wsparcia: warsztaty grupowe oraz konsultacje indywidualne.

  • warsztaty grupowe z uzależnienia od zaciągania kredytów,
  • warsztaty grupowe z zarządzania budżetem domowym,
  • diagnoza indywidualnych potrzeb,
  • poradnictwo specjalistyczne (psycholog),
  • utworzenie grupy wsparcia.

Warsztaty pozwolą Ci nabrać dystansu, odzyskać równowagę, spojrzeć na siebie z boku, poznać osoby o podobnych problemach, nawiązać relacje, odzyskać kontrolę nad swoim życiem oraz codziennymi wydatkami.

Zapisy do projektu / możliwość zadawania pytań:
e-mail: proeconomicobono@gmail.com
tel. +48 608 898 586

Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać na adres e-mail: proeconomicobono@gmail.com

Dodatkowo dla osób, które ukończą swój udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką – Fundacja Pro Economico Bono, przewiduje stworzenie grupy wsparcia, która zapewni działania podtrzymujące, w istotny sposób wesprze rozpoczęty proces, oraz utrwali pozytywne zmiany i podtrzyma motywację.