Youth digital solutions

Fundacja Pro Economico Bono objęła swoim patronatem projekt Youth digital solutions.

Projekt Youth digital solutions organizowany przez Stowarzyszenie Youth Human Impact skupia się na nowoczesnych technologiach wszechobecnych w dzisiejszych czasach. Zwłaszcza młodzi ludzie korzystają z nich w wielu aspektach życia.

Główne cele projektu to:

– umożliwienie dialogu między Państwem a młodzieżą w sprawie wyrównywania dysproporcji w systemach edukacyjnych krajów UE, poprzez wykorzystanie i wdrażanie nowych technologii

– wzmocnienie świadomości i postaw obywatelskich wśród uczestników projektu

– wypracowanie przez młodzież rekomendacji i zaleceń dla reprezentujących Państwa decydentów i osób decyzyjnych w polityce młodzieżowej w zakresie innowacyjności w rozwoju edukacji w krajach UE

– ukazanie młodzieży ich wpływu na przebieg bieżących spraw w polityce i planach rządu oraz właściwych resortów

– wzrost wiedzy uczestników w zakresie wykorzystania nowych technologii w polskim systemie edukacji

– wzrost wiedzy uczestników w zakresie prawa wykorzystywania nowych technologii i Internetu

– zwiększenie aktywnego dialogu obywatelskiego na szczeblu krajowym

– wzrost wiedzy uczestników na temat zagrożeń ze strony nowych technologii oraz metod zabezpieczenia się przed nimi

Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj

Link do rejestracji uczestników tutaj