Open Mind Economy Convention 2023

Fundacja Pro Economico Bono zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji

Open Mind Economy Convention 2023.

Tematem przewodnim Konferencji będzie: „Świat uzależnień behawioralnych: Zrozumienie, Leczenie i Zapobieganie”.

Open Mind Economy Convention (OMEC) to inicjatywa, która stawia sobie za cel promowanie idei świadomej nauki i badań, ekonomii, etycznej przedsiębiorczości i zaangażowania społecznego na rzecz organizacji non-profit. Wydarzenie ma za zadanie gromadzić liderów nauki, biznesu, ekonomistów, aktywistów społecznych oraz przedstawicieli organizacji non-profit, aby wspólnie poszukiwać innowacyjnych rozwiązań na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Open Mind Economy Convention (OMEC) jest nie tylko miejscem do wymiany myśli i doświadczeń, ale także szansą na aktywne uczestnictwo w kształtowaniu przyszłości, w której nauka, biznes, ekonomia i działalność non-profit mogą współpracować w celu rozwiązywania najważniejszych wyzwań społecznych i ekologicznych.

Główne idee przyświecające Open Mind Economy Convention (OMEC)  to:

 1. Świadoma Nauka i Badania dla Lepszej Przyszłości: Naukowcy i eksperci podzielą się swoimi odkryciami i pomysłami na to, jak nauka i badania mogą wspierać innowacje i rozwój zrównoważonych technologii, oraz wpływać na poprawę i jakość życia.
 2. Rola Biznesu w Świadomej Ekonomii: Eksperci ds. ekonomii podzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat roli, jaką biznes może odegrać w kształtowaniu bardziej etycznego i zrównoważonego społeczeństwa.
 3. Innowacje w Przedsiębiorczości: Przedsiębiorcy, którzy postawili sobie za cel nie tylko osiąganie zysków, ale także rozwiązywanie społecznych i ekologicznych problemów, podzielą się swoimi inspirującymi historiami.
 4. Działalność Non-Profit w Działaniu: Przedstawiciele organizacji non-profit podzielą się swoimi doświadczeniami i strategiami skutecznego działania na rzecz społeczeństwa i środowiska.
 5. Networking i Współpraca: OMEC zapewni unikalne możliwości nawiązywania kontaktów i współpracy między różnymi sektorami, tworząc tym samym przestrzeń do tworzenia innowacyjnych partnerstw.
 6. Inspirujący Goście Specjalni: Wydarzenie ma gromadzić wybitnych prelegentów oraz ekspertów, którzy dostarczą unikalnych spostrzeżeń i inspiracji.

Konferencja „Świat uzależnień behawioralnych: Zrozumienie, Leczenie i Zapobieganie” to wyjątkowe wydarzenie naukowe, które skupia się na zrozumieniu, leczeniu i zapobieganiu różnym rodzajom uzależnień behawioralnych. Jest to miejsce, gdzie eksperci, naukowcy, praktycy oraz inni zainteresowani mają okazję dzielić się wiedzą, najnowszymi badaniami i doświadczeniami w dziedzinie uzależnień behawioralnych.

Główne tematy konferencji obejmują:

 1. Psychologia uzależnień behawioralnych: To główny nurt konferencji, który może obejmować prezentacje i dyskusje na temat psychologicznych aspektów różnych uzależnień behawioralnych, takich jak uzależnienie od internetu, hazardu, zakupów, czy jedzenia. Celem jest zrozumienie mechanizmów psychologicznych, które prowadzą do rozwoju i utrzymania tych uzależnień.
 2. Neurobiologia i uzależnienia behawioralne: Ten nurt może skoncentrować się na badaniach neurobiologicznych związanych z uzależnieniami behawioralnymi. Obejmuje to badania nad wpływem tych uzależnień na mózg, neurochemię, oraz jakie mechanizmy neurobiologiczne stoją za zachowaniami uzależnionymi.
 3. Rozpoznawanie i leczenie uzależnień behawioralnych: To zagadnienie dotyczy rozpoznawania i diagnozowania uzależnień behawioralnych, a także strategii leczenia i terapii, które pomagają osobom borykającym się z tymi uzależnieniami. Obejmuje to zarówno terapie psychoedukacyjne, terapie poznawczo-behawioralne, jak i farmakoterapie, jeśli są stosowane.
 4. Zapobieganie uzależnieniom behawioralnym: Ten nurt koncentruje się na strategiach zapobiegania uzależnieniom behawioralnym, zarówno w kontekście edukacji społeczności, jak i rozwoju polityk publicznych. Może to również obejmować badania nad skutecznością różnych programów prewencji.
 5. Etyka i społeczne aspekty uzależnień behawioralnych: Ten nurt dotyczy kwestii etycznych związanych z uzależnieniami behawioralnymi oraz ich wpływu na społeczeństwo. Może to obejmować badania nad stigmą, prawami pacjentów, oraz wpływem mediów i kultury na rozwijanie się tych uzależnień.

W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane wyniki najnowszych badań, case study, a także najlepsze praktyki w dziedzinie uzależnień behawioralnych. Jest to doskonała okazja do nawiązania współpracy, wymiany wiedzy oraz budowania lepszego zrozumienia i świadomości dotyczącej uzależnień behawioralnych.

Naszym celem jest wspólna praca nad stworzeniem bardziej efektywnych strategii zarządzania tymi problemami, zwiększenia świadomości społecznej oraz poprawa jakości życia osób dotkniętych uzależnieniami behawioralnymi.

Do kogo skierowana jest Konferencja?

Konferencja „Świat uzależnień behawioralnych: Zrozumienie, Leczenie i Zapobieganie” jest skierowana do szerokiego grona uczestników zainteresowanych tematyką uzależnień behawioralnych. Główne grupy docelowe to:

 1. Naukowcy i badacze: Konferencja zapewnia platformę do prezentacji i dyskusji nad najnowszymi badaniami oraz eksploracją interdyscyplinarnych aspektów uzależnień behawioralnych. Badacze z różnych dziedzin, takich jak psychologia, neurobiologia, socjologia, medycyna, etyka i inne, znajdą tu wartościowe informacje i możliwość nawiązania współpracy.
 2. Specjaliści ds. zdrowia i terapeuci: Konferencja stanowi okazję do rozwijania umiejętności zawodowych oraz aktualizacji wiedzy z zakresu diagnozowania i leczenia uzależnień behawioralnych. Specjaliści ds. zdrowia psychicznego, psychoterapeuci, psychiatrzy i inni terapeuci odnajdą tu cenne informacje i praktyczne wskazówki.
 3. Praktycy i terapeuci społeczni: Konferencja oferuje praktyczne podejścia do rozwiązywania problemów uzależnień behawioralnych w społecznościach i organizacjach. Pracownicy socjalni, doradcy, psycholodzy szkolni oraz inni specjaliści ds. pomocy społecznej i edukacji mogą skorzystać z tej wiedzy.
 4. Studenci i doktoranci: Konferencja może być cennym źródłem inspiracji i wiedzy dla studentów oraz doktorantów zainteresowanych badaniami i praktykami związanymi z uzależnieniami behawioralnymi.
 5. Osoby zaangażowane w politykę zdrowia publicznego: Przedstawiciele organizacji rządowych i pozarządowych, zajmujący się zdrowiem publicznym i polityką społeczną, mogą dowiedzieć się więcej na temat strategii zapobiegania i zarządzania uzależnieniami behawioralnymi.
 6. Osoby zainteresowane tematem uzależnień behawioralnych: Konferencja jest otwarta dla wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką uzależnień behawioralnych i chcieliby dowiedzieć się więcej na ten temat, podnieść swoją świadomość i zrozumienie tych problemów.

Wszystkie te grupy docelowe mają okazję dzięki konferencji wymieniać wiedzę, doświadczenia i najlepsze praktyki, a także budować wspólne inicjatywy w celu poprawy rozumienia, leczenia i zapobiegania uzależnieniom behawioralnym.

Uczestnicy Konferencji otrzymają:

– Publikację pokonferencyjną

– Certyfikat Uczestnictwa

Organizatorzy i Partnerzy wydarzenia:

– Fundacja Pro Economico Bono

– platforma MOOC (e-uczelnia) Universitas Technica et Humanitasis

– Ekonomiczno-Techniczny Uniwersytet Ludowy

Więcej o Konferencji / możliwość zadawania pytań:

e-mail: proeconomicobono@gmail.com

Data:

16.12.2023r.

Godzina:

10 – 15

Miejsce:

Platforma on-line Google Meet (link zostanie przesłany po rejestracji)

Koszt:

Udział w konferencji wynosi 150 zł i w całości jest przeznaczony na cele statutowe fundacji.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału!

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj

Wymogi edytorskie dostępne są tutaj

Regulamin dostępny jest tutaj