JEZEWSKI PhD economy

cykl popularnonaukowy
JEZEWSKI PhD economy


Robert Jeżewski dla Fundacji Pro Economico Bono, Universitas Technica et Humanitasis i NGO.pl

#1 Mediacje: szlachetna droga do rozwiązania konfliktów

#2 Nowoczesne wyzwania w mediacji: Analiza efektywności interwencji mediatora w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych cz. I

#3 Nowoczesne wyzwania w mediacji: Analiza efektywności interwencji mediatora w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych cz. II

#4 Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie mediacji: studium przypadku na podstawie doświadczeń praktyków

#5 Mediacja a system prawny: Analiza porównawcza praktyk mediacji w różnych krajach europejskich

#6 Aspekty psychologiczne w mediacji rodzinnej: Badanie wpływu emocji i perspektyw psychologicznych na wyniki mediacji cz. I

#7 Aspekty psychologiczne w mediacji rodzinnej: Badanie wpływu emocji i perspektyw psychologicznych na wyniki mediacji cz. II

#8 Zastosowanie technologii w mediacji. Perspektywa przyszłości w dziedzinie rozwiązywania sporów cz. I

#9 Zastosowanie technologii w mediacji. Perspektywa przyszłości w dziedzinie rozwiązywania sporów cz. II

#10 Etyka w praktyce mediatora. Rozważania nad standardami postępowania etycznego w mediacji

***

prof. Robert Jeżewski – ekonomista, trener biznesu, coach, doradca zawodowy, publicysta, autor projektów i kampanii społecznych, przedsiębiorca i manager z 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Dyplomant Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, oraz Politechniki Częstochowskiej. Prezes zarządu fundacji Pro Economico Bono, prezydent e-uczelni – platformy typu MOOC Universitas Technica et Humanitasis, oraz dyrektor generalny think tanku POLSKA Patriotyczna. Twórca cyklu popularnonaukowego „JEZEWSKI PhD economy”, poruszającego tematy z obszaru społeczno-gospodarczo-biznesowego, oraz cyklu publicystycznego „komentarz JEŻEWSKIEGO”.