Inicjatywy PEB

1) Inicjatywa Klub Pokrewnych Dusz Pro Economico Bono

To inicjatywa powstała w wyniku doświadczeń związanych z funkcjonowaniem organizacji. Podczas niezliczonej ilości spotkań mających na celu ciągle podwyższanie jakości organizowanych projektów, na swojej drodze spotykaliśmy ogromną liczbę osób, które utożsamiały się z celami statutowymi fundacji ale też posiadały  wiedzę, która niekoniecznie jest tożsama z celami statutowymi fundacji. Jednak potencjał jaki mają te osoby, nie pozwoliły nam przejść obojętnie i pozostawić tematu bez echa.

Dlatego została podjęta decyzja o powołaniu do życia inicjatywy pod nazwą Klub Pokrewnych Dusz Fundacji Pro Economico Bono (w skrócie Klub Pokrewnych Dusz PEB), która skupia w swoich szeregach ludzi o unikatowej wiedzy, którzy  chcą tą wiedzą dzielić się z innymi.

Wśród swoich sojuszników zasilających Klub Pokrewnych Dusz PEB mamy zarówno umysły ścisłe jak i humanistyczne, osoby o zróżnicowanej mieszance etniczno- kulturowo-wyznaniowej.

Szeregi Klubu Pokrewnych Dusz PEB mogą zasilić osoby, które czują potrzebę podzielenia się z innymi swoją wiedzą, oraz utożsamiają się z celami statutowymi fundacji Pro Economico Bono.

Wszystkich zainteresowanych współpracą zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: proeconomicobono@gmail.com

2) Inicjatywa Działaj lokalnie, rozwijaj się globalnie

To inicjatywa powstała w wyniku doświadczeń związanych z funkcjonowanie organizacji. Spotykając się i rozmawiając z lokalną społecznością, byliśmy świadkami wielu projektów inspirowanych chęcią bezinteresownego pomagania, których autorami były nieformalne grupy składające się z dzieci, młodzieży, dorosłych lub po prostu ludzi wielkiego serca.

Ich obszar działania jest niewielki i mocno ograniczony terytorialnie, dlatego czasem ciężko jest im wyjść poza te granice, które często wyznaczone są wielkością projektu  i posiadanych zasobów.  Jednak są to akcje bardzo szczytne bo tworzone przez ludzi wielkiego serca, którzy chcą bezinteresownie pomagać innym.

Dlatego Fundacja Pro Economico Bono postanowiła wspierać takie akcje poprzez nadawanie im swojego patronatu, udzielanie wsparcia finansowego, oraz propagowanie ich za pomocą swoich kanałów komunikacji do jak największej liczby osób, które mogą te akcje wesprzeć.

Wierzymy, że działając i niosąc pomoc lokalnie jesteśmy w stanie wszyscy razem rozwinąć projekt i osiągnąć zamierzony efekt, dzięki efektowi skali. Bo każdy z nas ma w sobie pierwiastek dobra i tylko ze sobą współpracując, działając jak jeden, wielki organizm,  jesteśmy w stanie dokonywać niewyobrażalnych rzeczy.

3) Inicjatywa Centrum Cyfrowego Senior@

Została utworzona przez Fundację Pro Economico Bono wraz z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów – Cyfryzacja w ramach projektu Cyfrowy Klub Senior@, realizowanego w ramach zadania publicznego Cyfrowe Kluby Seniora.

Internet a także rozwój aplikacji jest najtrudniejszy do zaakceptowania i czynnego używania przez seniorów. Wynika to z mniejszego tempa przyswajania wiedzy, ale też ostracyzmu tej grupy społecznej. Na szczególną uwagę zasługuje gwałtowny postęp technologiczny i rozwój rynku nowych technologii, zwłaszcza informacyjno-komunikacyjnych. Współczesne systemy społeczno-gospodarcze społeczeństwa, a także państwa są uzależnione od technologii.

Umiejętność korzystania z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych staje się koniecznością, a jej brak skutkuje ostracyzmem i społecznym wykluczeniem. Większość starszych osób boi się korzystania z nowoczesnej bankowości i usług cyfrowych. Nie zna możliwości i boi się tego co nieznane.

Celem Centrum Cyfrowego Senior@ jest zmiana sposobu myślenia i przeformułowania sposobu postrzegania nowoczesnych urządzeń jako zagrożenia, że są niebezpieczne.

Seniorzy w ramach Centrum Cyfrowego Senior@:

  • poznają czym są nowe technologie, dzięki cyklicznym szkoleniom, warsztatom, debatom z udziałem branżowych  ekspertów,
  • wiedzą jak bezpiecznie korzystać z nowych technologii wykorzystywanych m.in. w bankowości (e-bankowość, m-bankowość), oraz produktów finansowych (karta kredytowa, limit w ROR, karta debetowa, polecenie zapłaty, przelew bankowy, itp.),
  • wiedzą jak korzystać z Internetu, aplikacji mobilnych, a także nowoczesnych usług cyfrowych za pomocą komputera i smartfona,
  • pomoc w ramach pełnienia dyżuru i wsparcia teleinformatycznego

4) Inicjatywa Open Mind Economy Convention

Open Mind Economy Convention (OMEC) to inicjatywa, która stawia sobie za cel promowanie idei świadomej nauki i badań, ekonomii, etycznej przedsiębiorczości i zaangażowania społecznego na rzecz organizacji non-profit. Wydarzenie ma za zadanie gromadzić liderów nauki, biznesu, ekonomistów, aktywistów społecznych oraz przedstawicieli organizacji non-profit, aby wspólnie poszukiwać innowacyjnych rozwiązań na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Open Mind Economy Convention (OMEC) jest nie tylko miejscem do wymiany myśli i doświadczeń, ale także szansą na aktywne uczestnictwo w kształtowaniu przyszłości, w której nauka, biznes, ekonomia i działalność non-profit mogą współpracować w celu rozwiązywania najważniejszych wyzwań społecznych i ekologicznych.

Główne idee przyświecające Open Mind Economy Convention (OMEC)  to:

  1. Świadoma Nauka i Badania dla Lepszej Przyszłości: Naukowcy i eksperci podzielą się swoimi odkryciami i pomysłami na to, jak nauka i badania mogą wspierać innowacje i rozwój zrównoważonych technologii, oraz wpływać na poprawę i jakość życia.
  2. Rola Biznesu w Świadomej Ekonomii: Eksperci ds. ekonomii podzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat roli, jaką biznes może odegrać w kształtowaniu bardziej etycznego i zrównoważonego społeczeństwa.
  3. Innowacje w Przedsiębiorczości: Przedsiębiorcy, którzy postawili sobie za cel nie tylko osiąganie zysków, ale także rozwiązywanie społecznych i ekologicznych problemów, podzielą się swoimi inspirującymi historiami.
  4. Działalność Non-Profit w Działaniu: Przedstawiciele organizacji non-profit podzielą się swoimi doświadczeniami i strategiami skutecznego działania na rzecz społeczeństwa i środowiska.
  5. Networking i Współpraca: OMEC zapewni unikalne możliwości nawiązywania kontaktów i współpracy między różnymi sektorami, tworząc tym samym przestrzeń do tworzenia innowacyjnych partnerstw.
  6. Inspirujący Goście Specjalni: Wydarzenie ma gromadzić wybitnych prelegentów oraz ekspertów, którzy dostarczą unikalnych spostrzeżeń i inspiracji.