Grupa Wsparcia Anonimowi Kredytoholicy

Grupa Wsparcia Anonimowi Kredytoholicy to projekt, który jest kontynuacją kampanii społecznej Dług to nie wstyd, która była realizowana w dn. 01.11-27.12.2019 r. Obecna kampania podobnie jak poprzednia, finansowana jest ze środków Gminy Wrocław.

Grupa Wsparcia Anonimowi Kredytoholicy to pierwsza tego typu inicjatywa w skali Dolnego Śląska i w skali kraju, która ma na celu:

  • uświadomienie przyczyn i skutków niekontrolowanego zadłużenia się
  • zrozumienie długofalowych skutków wynikających z uwikłania się w pętlę kredytową

Celem utworzenia Grupy Wsparcia Anonimowi Kredytoholicy jest:

  • zmiana myślenia i zachowania wobec określonego problemu społecznego
  • łączenie ludzi o podobnym problemie w jedną grupę, która ma działanie terapeutyczne  w uzależnieniach behawioralnych

Kampania rozpocznie się od kolportażu plakatów i ulotek, które zostaną rozprowadzone w: fundacjach, stowarzyszeniach, towarzystwach, państwowych i prywatnych przychodniach leczenia uzależnień, wśród osób decyzyjnych ze schronisk, noclegowni, osób z MOPS-u, wśród grup anonimowych alkoholików i anonimowych hazardzistów.

Finalną częścią kampanii będzie powołanie Grupy Wsparcia Anonimowi Kredytoholicy i uczestnictwo we wspólnych zajęciach o charakterze case study, które będą skupiały ludzi o podobnych problemach. Jednocześnie będzie to miało charakter terapeutyczny, tak jak to funkcjonuje na zasadzie spotkań Anonimowych Alkoholików i Anonimowych Hazardzistów.

Więcej o projekcie / możliwość zadawania pytań / zapisy :

e-mail: proeconomicobono@gmail.com

infolinia: +48 608 898 586 czynna od 06.04.2020 r. do 23.05.2020 r. w godz. 6-10 i 18-22.