Dług to nie wstyd

Dług to nie wstyd to projekt powstały w związku z Ogólnopolskim Dniem bez Długów, który przypada na 17.11.2019 r. (kampania społeczna Dług to nie wstyd)

Fakt zaciągania zobowiązań finansowych nie jest niczym niezwykłym. Kwestia zadłużenia dotyczy wszystkich środowisk i grup społecznych – bez wyjątku. Jednakże pozostaje szczególnie dotkliwa dla osób, uwikłanych w problemy alkoholowe. Druzgocące skutki połączenia alkoholu i zadłużenia są  odczuwane nie tylko obecnie, ale również w przyszłości. Odbijają się one na sytuacji najbliższych, nie tylko w aspekcie ekonomicznym. Koszty emocjonalne i rodzinne są tu z reguły bardzo wysokie. Nie zawsze wiadomo co było pierwsze, alkohol czy długi, a przyczyny zaistniałej sytuacji mogą być bardzo różnorodne i wynikać z uwarunkowań osobistych, osobowościowych lub losowych.

Na koniec I połowy 2019 roku prawie 2,8 miliona Polek i Polaków nie radziło sobie z terminową spłatą zobowiązań. Łączna kwota ich zaległości płatniczych to ponad 76,65 miliarda złotych. Najczęściej wymieniane powody braku spłaty zobowiązań to:

  • choroba (45%)
  • zbyt niskie zarobki (35%)
  • chęć utrzymania odpowiedniego poziomu życia (23%)
  • utrata pracy (20%).

Niezależnie od powodów zaistniałej sytuacji, osobom zadłużonym często towarzyszy strach, lęk, poczucie bezradności i wyobcowanie.

Kampania stanowi zapowiedź dalszych działań Fundacji na rzecz:

  • podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego zarządzania własnymi finansami, odpowiedzialnego zadłużania się, oraz konstruktywnego radzenia sobie w przypadku kłopotów ze spłatą zadłużenia
  • podnoszenia świadomości, szczególnie osób młodych, które coraz łatwiej zadłużają się, jednocześnie wykazując problemy z terminową spłatą swoich zobowiązań finansowych
  • profilaktyki w zakresie nadmiernego zadłużania się prowadzącego do spirali kredytowej

Więcej o projekcie / możliwość zadawania pytań:

e-mail: proeconomicobono@gmail.com

infolinia: +48 608 898 586 czynna od 17.11.2019 r. do 27.12.2019 r. w godz. 6-10 i 18-22.

Kampania społeczna Dług to nie wstyd