Cyfrowy Klub Senior@

Fundacja Pro Economico Bono wraz z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów – Cyfryzacja mają przyjemność zaproszenia Państwa do projektu Cyfrowy Klub Senior@, realizowanego w ramach zadania publicznego Cyfrowe Kluby Seniora.

Projekt jest finansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów – Cyfryzacja w ramach zadania publicznego Cyfrowe Kluby Seniora.

Internet a także rozwój aplikacji jest najtrudniejszy do zaakceptowania i czynnego używania jest przez seniorów. Wynika to z mniejszego tempa przyswajania wiedzy, ale też ostracyzmu tej grupy społecznej. Na szczególną uwagę zasługuje gwałtowny postęp technologiczny i rozwój rynku nowych technologii, zwłaszcza informacyjno-komunikacyjnych. Współczesne systemy społeczno-gospodarcze społeczeństwa, a także państwa są uzależnione od technologii.

Umiejętność korzystania z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych staje się koniecznością, a jej brak skutkuje ostracyzmem i społecznym wykluczeniem. Większość starszych osób boi się korzystania z nowoczesnej bankowości i usług cyfrowych. Nie zna możliwości i boi się tego co nieznane. Celem jest zmiana sposobu myślenia i przeformułowania sposobu postrzegania nowoczesnych urządzeń jako zagrożenia, że są niebezpieczne. Seniorzy poznają czym są nowe technologie, jak korzystać z nich, jak korzystać z Internetu, aplikacji mobilnych, oraz nowoczesnych usług cyfrowych za pomocą komputera i smartfona.

Celem projektu jest nauka bezpiecznego korzystania z nowych technologii wykorzystywanych w bankowości (e-bankowość) z aspektami bezpieczeństwa i zasady działania produktów bankowych (karta kredytowa, limit w ROR, karta debetowa). To także oswojenie seniora z sytuacją, kiedy nastąpi moment usamodzielnienia i bezpiecznego korzystania za pomocą komputera i smartfona.

Zaplanowane działania będą realizowane w 3 etapach:

I etap obejmie kampanię informacyjną dotyczącą planowanych działań samopomocowych w ramach Centrum Cyfrowego Senior@ (CCS)

II etap obejmuje organizację i utworzenie Centrum Cyfrowego Senior@. W ramach przygotowania wezmą udział w cyklu szkoleń (wprowadzenie do nowych technologii, Internetu i aplikacji, mail, co to jest e-bankowość, jak z niej korzystać, produkty bankowe i zasady ich działania (m.in. karta kredytowa, ROR i karta debetowa)

III etap dyżury w ramach CCS, w ramach którego seniorzy będą mogli skorzystać ze wsparcia informatycznego

infolinia: +48 608 898 586 czynna od 22.12.2022 r. do 31.12.2022 r. w godz. 10 -16

Celem projektu jest nauka bezpiecznego korzystania z nowych technologii wykorzystywanych w bankowości (e-bankowość) z aspektami bezpieczeństwa i zasady działania produktów bankowych (karta kredytowa, limit w ROR, karta debetowa). To także oswojenie seniora z sytuacją, kiedy nastąpi moment usamodzielnienia i bezpiecznego korzystania za pomocą komputera i smartfona.

Dzięki projektowi beneficjenci:

1. nabędą nowe umiejętności w zakresie technologiczno-komunikacyjnym,

2. zwiększą samoocenę w aspekcie technologiczno-komunikacyjnym,

3. zwiększą motywację do korzystania z nowych technologii, a zarazem oszczędzą czas,

4. zmienią sposób myślenia w temacie nowych technologii i bezpieczeństwa,

5. zwiększą wiarę we własne możliwości korzystania z nowych technologii.

Więcej o projekcie / możliwość zadawania pytań:

e-mail: proeconomicobono@gmail.com

infolinia: +48 608 898 586 czynna od 22.12.2022 r. do 31.12.2022 r. w godz. 10 -16

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj